آتلیه آمل آتلیه کی نیا خدمات حرفه ای عکس و فیلم,آتلیه آمل لطــفا جــهت ســــــفارش و کـــسب اطلاعات بیشتر در زمینه عکاسی و فیــــلـمـبـــــــرداری با ایمیل amolbehesht@yahoo.com فیسبوک milad niknezhad niaki اینستاگرام Milad_niknezhad_niaki تلگرام Milad_niknezhad_niaki تلفن همراه 09120203786 09118571251 09107673607 تــماس حاصـل فرماییــــد. http://kiniya.ir 2020-04-07T05:27:26+01:00 text/html 2018-08-01T14:36:04+01:00 kiniya.ir میلاد نیک نژاد نیاکی آتلیه آمل ، آتلیه کی نیا http://kiniya.ir/post/31 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: small;">آتلیه کی نیا</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><div>[http://www.aparat.com/v/3afgU]</div></div><div><div><a href="http://g1.asset.aparat.com//flv_video_new/5860/9ac48317df7e850977d605f50d13c61117578917-360p.mp4 " target="" title="">دانلود این ویدیو</a></div><div><br></div><a href="http://g1.asset.aparat.com//flv_video_new/5860/9ac48317df7e850977d605f50d13c61117578917-360p.mp4 " target="" title=""><div></div></a></div></div><div style="text-align: center;"><div><hr></div><div>[http://www.aparat.com/v/M8s7v]</div><div><b><font face="Mihan-Nassim" size="5"><a href="http://www.aparat.com/v/M8s7v" target="" title="" style="">باز کردن این ویدیو در کانال آپارات</a></font></b></div><div><div><div><div></div><div><br></div></div><div><hr></div></div></div><div><div>[http://www.aparat.com/v/xQzGO]</div><div><b><a href="https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/a12ce6e1b438c5a49557a190043f32914101159-576p__39114.mp4" target="_blank" title="">دانلود این ویدئو</a></b></div><div></div><div><br></div></div></div><div style="text-align: center;"><div><hr></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" face="Mihan-IransansBold" size="2">موسسه فرهنگی نسیم ولایت</font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/Yr6VC]</div><div style="text-align: center;"><b><a href="https://hw18.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/5dae6e57c2cc61bc5757bb93c89cc26d10818774-720p__62720.mp4 " target="_blank" title="">دانلود این ویدئو</a></b></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-08-01T13:31:00+01:00 kiniya.ir میلاد نیک نژاد نیاکی آتلیه آمل آتلیه کی‌نیا۲ http://kiniya.ir/post/30 <p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" color="#cc33cc">آتلیه کی نیا شعبه ۱و۲</font></p><p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight" color="#ff0000">خدمات حرفه ای عکس و فیلم</font></p> <p style="text-align: center;"><b style="font-size: large;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#330033">خیابان هراز آفتاب ۷۶</font> </b><font size="2" color="#330033">(روبروی فروشگاه مرکادو)</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#330099">09118571251</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#330099">09120203786</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#330099">09107673607</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#663333">برادران نیک نژاد نیاکی</font></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#330099"><br></font></p><p style="text-align: center;"><a href="https://goo.gl/maps/AtkCQsgGeGC2" target="" title=""><font color="#993399" face="Mihan-IransansBold" size="2"><b>رفتن به موقعیت مکانی آتلیه کی نیا</b></font></a></p><p style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#6600cc"><b><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=https://www.instagram.com/milad_niknezhad_niaki/&amp;ved=2ahUKEwiQm7S3wszcAhUFGZoKHRwND2YQjjgwF3oECAYQAQ&amp;usg=AOvVaw1sfrdakJS5lOMMOd5PPzih" target="" title="">رفتن به صفحه اینستاگرام آتلیه کی نیا</a></b></font></p><p style="text-align: center;"></p> text/html 2018-06-06T17:31:17+01:00 kiniya.ir میلاد نیک نژاد نیاکی شب های قدر . آمل. ماه رمضان . آتلیه کی نیا موسسه فرهنگی نسیم ولایت http://kiniya.ir/post/24 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/Yr6VC]</div><div style="text-align: center;"><a href="https://hw19.asset.aparat.com/aparat-video/5dae6e57c2cc61bc5757bb93c89cc26d10818774-480p__15934.mp4 " target="" title=""><font color="#66cccc">دانلود این ویدیو با کیفیت ۴۸۰</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://hw18.asset.aparat.com/aparat-video/5dae6e57c2cc61bc5757bb93c89cc26d10818774-720p__15934.mp4 " target="" title=""><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(192, 192, 192);">دانلود این ویدیو با کیفیت ۷۲۰</font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="tg://msg?text=https://www.aparat.com/v/Yr6VC" target="" title=""><font color="#ff0000">ارسال این ویدیو در تلگرام</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">_________________________________</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/r4bfZ]</div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/aed11b749c0b06579a71d329b7dfb92910785757-480p__98336.mp4" target="" title=""><font color="#66cccc">دانلود این ویدیو با کیفیت ۴۶۰</font></a>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="https://hw20.asset.aparat.com/aparat-video/aed11b749c0b06579a71d329b7dfb92910785757-720p__98336.mp4" target="" title="" style="background-color: rgb(192, 192, 192);"><font color="#ffffff">دانلود این ویدیو با کیفیت ۷۲۰</font></a></div></div><div style="text-align: center;"><a href="tg://msg?text=https://www.aparat.com/v/r4bfZ" target="" title=""><font color="#ff0000">ارسال این ویدیو در تلگرام</font></a></div><div style="text-align: center;">_________________________________</div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/tTRfY]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><font color="#66cccc"><a href="https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/c9c283eb671c421000bd1042106d621710785747-480p__47743.mp4" target="" title=""><font color="#66cccc">دانلود این ویدیو با کیفیت ۴۶۰</font></a>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://hw20.asset.aparat.com/aparat-video/c9c283eb671c421000bd1042106d621710785747-720p__47743.mp4" target="" title=""><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">دانلود این ویدیو با کیفیت ۷۲۰</font></a></div></div><div style="text-align: center;"><a href="tg://msg?text=https://www.aparat.com/v/tTRfY" target="" title=""><font color="#ff6666">ارسال این ویدیو در تلگرام</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-10-10T13:30:31+01:00 kiniya.ir میلاد نیک نژاد نیاکی محرم http://kiniya.ir/post/23 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><div>.......................................................................................................................</div><div>ضـــبط برنـامه های محـرم 1396&nbsp;</div><div>تکـیه آملی</div><div>......................................................................................................................................</div><div>گــروه تـصویربرداری کـی نیا</div><div>......................................................................................................................................</div><div>09120203786</div><div>09118571251</div><div>09107673607</div><div>......................................................................................................................................</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/ok0pA]</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="https://as8.asset.aparat.com/aparat-video/a73f3460d1a0ecd8ae867c6aea7b9ea28291899-360p__57065.mp4 " target="" title="">دانلود محرم 1396&nbsp;<span style="font-size: 11px;">با کیفیت 360P</span></a></div><div><br></div><div><a href="https://as8.asset.aparat.com/aparat-video/a73f3460d1a0ecd8ae867c6aea7b9ea28291899-480p__57065.mp4 " target="" title="">دانلود محرم 1396با کیفیت 480P</a></div><div><br></div><div>......................................................................................................................................</div><div><a href="tg://msg?text=http://www.aparat.com/v/ok0pA" target="" title="">ارسال در تلگرام</a></div><div><br></div><div><br></div></div><div><font color="#66ff99"><font face="Mihan-Nassim" size="1">..................</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......</span></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ضـــبط برنـامه های محـرم 1395&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تکـیه آملی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="1">..................</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">گــروه تـصویربرداری <font color="#33ccff">کـی نیا</font></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666"><font face="Mihan-Nassim" size="1">..................</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">09120203786</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">09118571251</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">09107673607</font></div><div style="text-align: center;"><div><font color="#cccccc"><font face="Mihan-Nassim" size="1">..................</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......</span></font></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/mubRX]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://as9.asset.aparat.com/aparat-video/a_b9n6n5g73o5k5l5ln23p52925omp47400m3k46819930-381z__a1b6d.mp4" target="" title=""><font color="#009900" size="1"><div><font face="Mihan-IransansBold"><b style="background-color: rgb(204, 204, 204);">دانلود با کیفیت 270P</b></font></div><div style="background-color: rgb(153, 153, 0);"><div></div></div></font></a><div><div><div><font size="1"><a href="https://as11.asset.aparat.com/aparat-video/a_b0cj7j6g84kj6k66h34l63036kil58511i4g57920041-582v__621a9.mp4" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff"><b style="background-color: rgb(153, 153, 153);">دانلود با کیفیت 360P</b></font></div></a><a href="https://as11.asset.aparat.com/aparat-video/a_b1kd8k7g9h5l777i45pm74147ljm69622j5h68031152-693w__7316f.mp4" target="" title=""><div style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><div></div></div></a></font><div><a href="https://as11.asset.aparat.com/aparat-video/a_0cqd7eq684rj666on34s63036rps58511p4n57920041-798c__d2493.mp4" target="" title=""><div><div><font size="1"><div></div></font></div></div></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#cc0000" size="1"><b style="background-color: rgb(204, 204, 204);"><a href="https://as11.asset.aparat.com/aparat-video/a_0cqd7eq684rj666on34s63036rps58511p4n57920041-798c__d2493.mp4" target="" title="">دانلود با کیفیت 576P</a></b></font></div><a href="https://as11.asset.aparat.com/aparat-video/a_0cqd7eq684rj666on34s63036rps58511p4n57920041-798c__d2493.mp4" target="" title=""><div style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></div></a></div></div><a href="https://as11.asset.aparat.com/aparat-video/a_0cqd7eq684rj666on34s63036rps58511p4n57920041-798c__d2493.mp4" target="" title=""><div style="background-color: rgb(204, 204, 204);"></div></a></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="1">..................</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......................</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-small;">......</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/2yCbg]</div> text/html 2016-07-11T08:00:53+01:00 kiniya.ir میلاد نیک نژاد نیاکی چاپ عکس روی لیوان جادوئی http://kiniya.ir/post/22 <a href="http://kiniya.ir/post/22" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چاپ عکس روی لیوان جادوئی</font></a> text/html 2016-07-11T07:32:05+01:00 kiniya.ir میلاد نیک نژاد نیاکی چاپ عکس روی لیوان ساده http://kiniya.ir/post/21 <p style="margin: 12px 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: justify;"><a href="http://kiniya.ir/post/21" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چاپ عکس روی لیوان ساده</font></a></p> text/html 2016-06-16T12:21:33+01:00 kiniya.ir میلاد نیک نژاد نیاکی درباره ی ما http://kiniya.ir/post/20 <p style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: rgba(255, 255, 255, 0); margin: 0px 0px 1em; font-weight: bold; text-align: justify; background-color: rgb(255, 235, 238);"><a href="http://kiniya.ir/post/20" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><span style="line-height: 28.8px;">درباره ی&nbsp;</span><span style="line-height: 28.8px;">استودیو کی نیا</span></font></a></p> text/html 2016-05-31T04:49:01+01:00 kiniya.ir میلاد نیک نژاد نیاکی kodak http://kiniya.ir/post/19 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://kiniya.ir/post/19" target="" title=""><div><br></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"></div><div><div style="text-align: center;"><div>-------------------------------------------------------------------</div><div><a href="http://as6.asset.aparat.com/aparat-video/a_b1ccdh12ec0edl5d2gpfh214c970g79c084c35097535-687r__21fb3.mp4" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دانــــــــــلـود</font></a></div></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/fCP5r]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">-------------------------------------------------------------------</div><div style="text-align: center;"><a href="http://as1.asset.aparat.com/aparat-video/a_6nd3nf5l9ijj9jm6k9pj9m3inkkii9n93440k7219064-809x__83f95.mp4" target="" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="4">دانـــــــــلـود</font></a></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/12o8Q]</div></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><a href="http://kiniya.ir/post/19" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://kiniya.ir/post/19" target="" title=""><br></a></div><div><a href="http://kiniya.ir/post/19" target="" title=""><br></a></div><div><div style="color: rgb(0, 0, 0);"><div>-------------------------------------------------------------------</div><div><a href="http://as1.asset.aparat.com/aparat-video/a_6pdp7128i9o5l2rn1o63q6381s4s6o54p52nr7223399-809c__d38be.mp4" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold">دانــــــلـود</font></a></div></div></div><div>[http://www.aparat.com/v/kZEHz]</div><div><br></div><div><a href="http://kiniya.ir/post/19" target="" title=""><br></a></div><div><br></div><a href="http://kiniya.ir/post/19" target="" title=""><div></div></a></div>